Vytisknout tuto stránku

Úvodní stránka

Jsme zde pro Vás, kteří jste se ocitli v krizové životní situaci
a psychické tísni.

V bezpečném a naslouchajícím prostředí Vám nabízíme:

KRIZOVOU INTERVENCI,

PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC,

KRÁTKODOBOU PSYCHOTERAPII

A V PŘÍPADĚ POTŘEBY - POBYT NA LŮŽKU

 

Můžete se na nás obrátit 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí.

Služba je bezplatná. Můžete přijít bez doporučení a bez objednání.

Služba není určena dětem a osobám pod vlivem drog či alkoholu.

 

Podmínky poskytování sociální služby v KCO

 

Projekt Krizové centrum Ostrava je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Projekt Krizové centrum Ostrava je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava.

Více na Podporují nás.

 

Projekt Regionální centrum terapie a psychosociální pomoci je spolufinancován EU, MMR a Moravskoslezským krajem.